Akademia Skolimowska
Edycja 2019/2020

O Projekcie

Akademia Skolimowska 2019/2020 to projekt edukacyjny skierowany do studentów i absolwentów uczelni wyższych wyróżniających się zaangażowaniem w działalność obywatelską. Celem projektu jest pogłębienie wiedzy uczestników w strategicznych sektorach funkcjonowania państwa – energetyki i finansów, jak również wiedzy ogólnej z innych obszarów. Szkolenia odbywać się będą w formie wykładów i warsztatów prowadzonych przez czołowych ekspertów i specjalistów ze swoich dziedzin. Uczestnicy projektu będą zdobywać wiedzę i umiejętności podczas comiesięcznych dwudniowych szkoleń, zaś udział w nich poświadczony zostanie otrzymaniem dyplomu.

Udział w Akademii Skolimowskiej umożliwi uczestnikom podniesienie wiedzy ze strategicznych obszarów funkcjonowania współczesnego państwa, dostarczy narzędzi ułatwiających partycypację w życiu publicznym, wzmocni ich kompetencje liderskie oraz zapewni dużą dawkę wiedzy eksperckiej...

czytaj więcej

Dołącz do akademii

Aplikuj już dziśWypełnij formularz rekrutacyjny

Organizatorzy

Fundacja Jacka Maziarskiego działa na rzecz wysokich etyczno-moralnych standardów w twórczości literackiej i publicystycznej; promuje i nagradza niezależność myślenia, wierność wartościom humanistycznym i historycznym w publicystyce i twórczości literackiej; od jesieni 2011 r. organizuje też warsztaty i seminaria dla młodzieży.

Patron Fundacji Jacek Maziarski, dziennikarz i polityk, sam podejmował ważne sprawy polityki krajowej i światowej, tematy trudne i niepopularne; to co pisał, nie miało nic wspólnego z poprawnością polityczną, a jego analizy były zawsze oryginalne i szły pod prąd utartym schematom...czytaj więcej

Studenci dla Rzeczypospolitej to organizacja zrzeszająca studentów i absolwentów polskich wyższych uczelni o poglądach konserwatywnych. Stowarzyszenie powstało w maju 2010 roku. Organizacja chce być dobrze słyszalnym w publicznej debacie głosem konserwatywnej części społeczności studenckiej. Celem jej działania jest stworzenie przestrzeni do merytorycznej oraz uwzględniającej odmienne punkty widzenia dyskusji na temat bieżącej sytuacji państwa.

Przez dziewięć lat swojej działalności Stowarzyszenie zrealizowało około 100 projektów uszeregowanych w cykle tematyczne. Do największych przedsięwzięć należy...czytaj więcej

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

 

Projekt i wykonanie JW Studio